Hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için yasal mevzuata uygun çerezler kullanılır. Pause Coffea sitemizi kullanarak bu çerezleri kabul etmiş olursunuz.

Günümüzde doğa ile insanoğlu arasındaki ilişkide; yaşanan gelişmeler, doğanın aleyhine gerçekleşmektedir. Sosyal çevrenin tahrip edildiği günümüzde sağlıklı bir çevrede yaşamak, insanlar için en önemli bir ideal ve ihtiyaç haline gelmiştir. 

Sosyal sorumluluk çalışmalarımızda çevre sorumluluğu ile; işletmelerin kendi çıkarları yanında, bir bütün olarak toplum refahının korunmasına ve arttırılmasına yönelik faaliyetler olarak değerlendirilmektedir. Çevre sorumluluğuyla birlikte yaşam kalitesini her alanda yükseltmeyi, bölgesel kalkınmayı, toplumsal yaşamı kolaylaştırmayı, yatırım ve üretimlerinde doğal çevreyi korumayı ve buna dönük yatırımlar yapmayı, çevre sorumluluğu alanında eğitime katkı sağlamayı, doğal ve kültür varlıklarının gelecek kuşaklara aktarımı ve bu bağlamda kültürel değerlerin kaybolmasını önlemeyi amaçlıyoruz.

Doğanın tahrip edilmesi sonucu ortaya çıkan ve toplumun tümüne etki eden çevre sorunlarına dikkatlerin çekilmesi ve bilincin oluşturulması gerektiğini düşünüyoruz.  

Geçmişten emanet olup geleceğe daha iyi bir şekilde aktarmak, bugünün insanına ve gelecek kuşaklara karşı sorumluluklarımızı yerine getirmek, sürdürülebilir, çevreci bir dünya için çevre koruma bilinciyle davranmak ve Pause ekibi olarak bu bilinci yaymayı hedefliyoruz.